Privacy verklaring - mijnonlineagenda.

De dokters van Huisartsenpraktijk Molenkouter (verder wij) maken gebruik van het online agenda systeem mijnonlineagenda. Voor hun privacy-verklaring verwijzen wij u door naar de volgende pagina: https://www.introlution.be/nl/privacy/


Privacyverklaring – Verwerkingsdoeleinden – Onderlinge regeling – Huisartsenpraktijk Molenkouter.

Wij, huisartsen van Huisartsenpraktijk Molenkouter, hechten groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respecteren van uw privacy. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken, en met welk doel.

In het kader van onze medische dienstverlening kunnen wij diverse persoonsgegevens verzamelen. Dit is belangrijk om een optimale behandeling te kunnen aanbieden. Daarnaast is het zo dat de verwerking noodzakelijk is ter voldoening aan wettelijke verplichtingen.

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het opstellen en bijhouden van uw medisch dossier, voor het bieden van medische zorg en het versturen van facturen voor verleende zorg. Daarnaast is het zo dat de verwerking noodzakelijk is ter voldoening aan wettelijke verplichtingen. Er vindt geen verwerking plaats in kader van andere doeleinden (bv. marketing).

Wij nemen passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en wijziging. Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot de artsen van Huisartsenpraktijk Molenkouter. Enkel medische gegevens die noodzakelijk zijn om een optimale zorg te kunnen aanbieden, en mede met uw toestemming aan de hand van het inlezen van de identiteitskaart, worden gedeeld met collega’s zoals specialisten, paramedici, verpleegkundigen … Alle partijen die in contact komen met uw gegevens hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem voor deze verzoeken contact op met onze praktijk.

Contactgegevens

Indien u vragen heeft hieromtrent, kan u ten allen tijde contact met ons opnemen:

Adres: Molenkouter 5, 9620 Zottegem.
Telefoonnummer: 09 360 25 50